Σχετικά με τα βιβλία

Βασικές αρχές Πολιτικής Οικονομίας. Λ. Σεγκάλ

Το βιβλίο του Σεγκάλ έχει σκοπό να συμβάλει στην πρώτη επαφή με τη μαρξιστική Πολιτική Οικονομία. Εκθέτει με σαφήνεια και καθαρότητα τις πιο βασικές και θεμελιώδεις έννοιες, νόμους και κατηγορίες της Πολιτικής Οικονομίας. Προσφέρει τα απαραίτητα εφόδια για μια πρώτη κωδικοποίηση των σχετικών γνώσεων, ως απαραίτητης προϋπόθεσης για μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση της σύνθετης αντικειμενικής πραγματικότητας του καπιταλισμού. Φυσικά, ο εγχειριδιακός χαρακτήρας του βιβλίου συνεπάγεται εν μέρει και μια σχηματοποίηση του αντικειμένου, όπως συμβαίνει και με το κάθε εγχειρίδιο. Πρόκειται για ένα απαραίτητο σκαλοπάτι της ανθρώπινης γνώσης, καθώς αυτή πορεύεται από το απλό προς το σύνθετο, από την τυπική προς τη διαλεκτική λογική. 

Η καταγωγή της οικογένειας, της ατομικής ιδιοκτησίας και του κράτους. Φ. Ένγκελς

Ο Ένγκελς σε αυτό το έργο καταφέρνει με επιστημονικό τρόπο να αποδείξει ότι η οικογένεια, το κράτος, η ατομική ιδιοκτησία αποτελούν «ιστορικά φαινόμενα». Δηλαδή προέκυψαν στην ιστορική εξέλιξη του ανθρώπου εκφράζοντας ιστορική αναγκαιότητα. Και τα τρία αυτά προκύπτουν στην περίοδο της αποσάθρωσης του πρωτόγονου κοινοτικού συστήματος και της συγκρότησης της πρώτης ταξικής κοινωνίας. Το έργο του Ένγκελς όπως και κάθε μαρξιστικό έργο δε δίνει απαντήσεις μόνο για το παρελθόν αλλά θέτει τα καθήκοντα για το μέλλον.

Η έννοια της πολιτικής ουτοπίας στον Πλάτωνα. Α. Αντωνακόπουλος.

Ήδη από τη μακρινή αρχαιότητα έχουμε τα πρώτα ουτοπικά μηνύματα και σε συνέχεια στην κλασική Ελλάδα την πρώτη θεωρητική συστηματοποίησή τους από τον Πλάτωνα, σαν μια καθαρή διανοητική αντίδραση στη γενική κρίση της ελληνικής δουλοκτητικής κοινωνίας του 4ου αιώνα που αλληλοσπαρασσόταν μέσα σε ένα κοινωνικό αδιέξοδο. Ποια όμως η σημασία και ποιος ο στόχος της ιστορικής προοπτικής της πλατωνικής "Ιδανικής Πολιτείας"; Ποια η ιστορική διάσταση της ουτοπίας σαν κοινωνικό ιδεολογικό σύστημα;

Οι στοιχειώδεις αρχές της φιλοσοφίας