Στιγμές από τη δραστηριότητά μας

Δυναμικά ξεκίνησε το σεμινάριο Φιλοσοφίας 

την Κυριακή 19/11/2017

Σεμινάριο πολιτικής οικονομίας (video)